Uslovi poslovanja

Ukratko:

Korištenjem sistema slažeš se sa svim pravima, obvezama i odgovornosti iz ovog dokumenta, koji se ujedno smatra i ugovorom između Organizatora i Entria.

1 Opšti uslovi poslovanja s Organizatorom

Kreiranjem događaja u sustavu Entrio, Organizator izjavljuje da razumije i prihvaća Entrio opšte uslove korištenja, Entrio uslove organizatore za poslovanja kao i Izjavu o zaštiti podataka.

Entrio u ime Organizatora vrši prodaju ulaznica trećim osobama za priredbe unesene u sistem Entria, a za koje Organizator ima pravo prodaje ulaznica.

Organizator mora biti uredno registrirana, likvidna pravna osoba (tvrtka, obrt, udruga i sl.) kako bi mogao prodavati ulaznice putem sistema Entrio.
Fizičkim osobama nije dozvoljena prodaja ulaznica putem sustava Entrio, a prihod od prodaje ulaznica nije moguće isplatiti na račun fizičke osobe.
U slučaju lažnog predstavljanja korisnika koji je kreirao događaj u sistemu Entrio, u slučaju unosa netačnih podataka o tvrtki Organizatoru odn. u slučaju da korisnik nije ovlašten za zastupanje tvrtke Organizatora - Entrio će sve eventualno prodane ulaznice stornirati i izvršiti povrat novca kupcima ulaznica.

Organizator je odgovoran za podatke unesene u sistem Entrio. Unosom u sistem Entria Organizator postaje vlasnik događaja i izdavač ulaznica za događaj unesen u sistem Entrio.

Organizator se obvezuje ugovoreni proizvod/uslugu isporučiti na najkvalitetniji mogući način, poštujući standarde kvalitete na jednak način, ili više od onih koje primjenjuje u svom redovnom poslovanju s Kupcima.

Organizator je odgovoran za sva nastala potraživanja, odgovornosti i troškove Kupaca, kao i za bilo koju naknadu zbog zatražene vrijednosti neiskorištene Entrio ulaznice nastalom odgovornošću Organizatora.

Za sve potencijalne probleme vezane uz isporuku ili manjkavost proizvoda/usluga koje Organizator pruža odgovoran je isključivo Organizator.

Organizator snosi odgovornost za sva davanja i obaveze koje se odnose na konačnu cijenu ulaznice.

Organizator je odgovoran za program događaja te snosi odgovornost za uvjete i pravila ponašanja na mjestu događaja, kao i eventualno nastale ozljede, bolesti, štete, uzrokovane u cijelosti, ili u bilo kojem dijelu radom Organizatora.

Ukratko:

Koliko košta prodaja ulaznica putem Entria i kad ćeš dobiti novce?

2 Entrio provizija i isplata prihoda Organizatoru

Ukoliko drugačije nije dogovoreno, Entrio će Organizatoru obračunati posredničku proviziju u iznosu od:

 • 8.5% + 0.00 KM - za ulaznice skuplje od 7.10 KM
 • 0% + 0.60 KM - za ulaznice od 7.10 KM ili jeftinije.

Gore navedeni iznosi provizije obračunavaju se na bruto, prodajnu cijenu ulaznice, te se konačni iznos provizije uvećava za 17% PDV.

Entrio krajnjim kupcima ulaznica naplaćuje Naknadu za izdavanje ulaznice u iznosu od

 • 1.00 KM (uključujući PDV) za ulaznice jeftinije od 10.00 KM.
 • 2.00 KM (uključujući PDV) za ulaznice od 10.00 KM do 29.99 KM.
 • 3.00 KM (uključujući PDV) za ulaznice od 30.00 KM i skuplje.

po svakoj izdanoj ulaznici.

Navedeni iznosi su u bruto iznosu (s PDV-om), a naplaćuju se krajnjem kupcu za svaki kanal prodaje (internet, prodajna mjesta i ostalo) te za svaki način plaćanja (gotovina, kartice, bankovna uplata i ostalo).

Organizator prilikom kreiranja događaja kroz sustav Entrio, ima mogućnost preuzeti Naknadu na sebe što znači da krajnji kupac plaća isključivo cijenu ulaznice, a ukupni trošak Organizatora se povrh posredničke provzije, uvećava i za Naknadu za izdavanje ulaznice, u iznosu od

 • 1.00 KM (uključujući PDV) za ulaznice jeftinije od 10.00 KM.
 • 2.00 KM (uključujući PDV) za ulaznice od 10.00 KM do 29.99 KM.
 • 3.00 KM (uključujući PDV) za ulaznice od 30.00 KM i skuplje.

po svakoj plaćenoj komercijalnoj ulaznici s cijenom.

Naknada za izdavanje ulaznice ne obračunava se na besplatne ulaznice, ulaznice sa 100% popusta niti na ostale ulaznice za koje kupac nije izvršio plaćanje.

Entrio se obavezuje Organizatoru isplatiti zaradu od prodanih ulaznica, umanjenu za posredničku proviziju i ostale popratne troškove, u roku od deset (10) radnih dana od završetka događaja ukoliko drugi rok nije dogovoren. Isplata će se izvršiti pod uslovom da je događaj uredno održan, i to na račun i prema podacima koje je Organizator unio u sistem Entrio prilikom organizacije događaja.

Isplatom novca na račun Organizatora, smatra se da je Entrio uspješno ispunio svoj dio ugovora.

Ukratko:

Još se nije dogodilo, ali imaj na umu...

3 Poništavanje transakcije od strane banke

Organizator je svjestan rizika da se uplate putem određenih načina plaćanja (debitne i kreditne kartice) mogu povući odn. poništiti od strane banke u određenim slučajevima poput žalbe kupca.

Organizator taj rizik snosi u potpunosti sam. Ukoliko banka poništi uplatu nakon što je Entrio Organizatoru isplatio novac, iznos poništene uplate uvećan za troškove povlačenja uplate će se naplatiti Organizatoru.

Ukratko:

Što napraviti ako dođe do otkazivanja događaja?

4 Otkazivanje, promjena termina ili bitna promjena u programu događaja

Organizator se obvezuje odmah pismeno (putem e-maila) obavijestiti Entrio o mogućoj prijetnji, o definitivnom otkazivanju događaja ili o ostalim situacijama u kojima bi bio potreban povrat novca kupcima.

U slučaju otkazivanja događaja, bitne promjene u programu ili lokaciji, promjene datuma i/ili vremena održavanja ili sličnih bitnih promjena vezanih uz sam događaj koje bi mogle imati za posljedicu obvezu povrata novca kupcima (dalje u tekstu "otkazivanje događaja"), Organizator preuzima zakonsku obvezu i odgovornost povrata pune cijene plaćenih ulaznica krajnjim kupcima.

Kad god će to biti moguće, ukoliko Entrio prethodno nije isplatio prihod od prodaje ulaznica Organizatoru, povrat novca će po nalogu Organizatora i u ime Organizatora izvršiti direktno Entrio. Za sve ulaznice kupljene putem sistema Entrio za koje je Entrio Organizatoru već isplatio ugovoreni iznos, povrat novca će se izvršiti na način da Organizator najkasnije u roku od 7 dana od trenutka objave javnosti o nastaloj situaciji, na bankovni račun Entria uplati punu cijenu prodanih ulaznica.

Naknada za izdavanje ulaznice te eventualne druge naknade ili dodatne usluge Entria koje je kupac platio Entriu uz ulaznicu - su nepovratne odn. kupcu te usluge i naknade neće biti vraćene u slučaju otkazivanja, odgode ili drugih razloga za povrat novca od kupljenih ulaznica.

U slučaju otkazivanja događaja, Entrio se ne može smatrati odgovornim prema Posjetiocima i/ili trećim osobama za nastalu štetu i/ili moguće tužbe.

U slučaju postojanja naznaka da je Organizatoru ugroženo poslovanje (poput prezaduženosti, nemogućnosti plaćanja, blokade bankovnog računa i sl.) ili ukoliko postoji osnovana sumnja da se Događaj neće održati, Entrio zadržava pravo obustave prodaje ulaznica i svih isplata prema Organizatoru. Ukoliko se naknadno utvrdi da je Događaj ipak održan, Entrio će Organizatoru uredno isplatiti prodajni iznos prema dogovorenim uvjetima.

Za ulaznice za koje je Entrio izvršio povrat novca kupcima zbog otkazivanja, promjene termina događaja ili na eksplicitni zahtjev organizatora - Entrio će Organizatoru naplatiti samo dogovorenu prodajnu proviziju.
Uslugu samog povrata novca kupcima Entrio će izvršiti o svom trošku odn. neće Organizatoru naplatiti dodatnu uslugu povrh dogovorene prodajne provizije.

Ukratko:

Europska Opća uredba o zaštiti podataka (GDPR)

5. Europska Opća uredba o zaštiti podataka (GDPR)

Organizator je kao Izvršitelj obrade osobnih podataka odgovoran za obradu osobnih podataka proslijeđenih od Entrio u svojstvu Voditelja obrade osobnih podataka, te kao takav podliježe svim odredbama čl.28. Opće EU Uredbe 2016/679 o zaštiti osobnih podataka.

Organizator se posebno obvezuje na sljedeće:
 • Organizator se obvezuje postupati s osobnim podacima kupaca, dobivenim putem sistema Entrio kao Data procesora, odgovorno, pažljivo te isključivo prema europskoj Općoj odredbi o zaštiti podataka (GDPR).
 • Organizator se obvezuje prikupljati isključivo dodatne podatke kupaca koji se smiju obrađivati u opsegu koji je potreban za izvršenje svrhe (kupnja ulaznica) - odnosno sve što je povezano ili se može dovesti u vezu s tim – veličine majica, adrese ili područja stanovanja, spol, preferencije hrane ili pića i slično
 • Ukoliko se prikupljaju Posebne kategorije podataka, one moraju biti prikupljene potpuno dobrovoljno i uz izričitu privolu korisnika za posebne kategorije
 • Organizator nikad neće koristiti sustav za prodaju ulaznica djeci do 16 godina starosti. Djeci do 16 godina starosti strogo je zabranjena upotreba sistema Entrio.
 • Ukoliko Organizator želi prikupljati e-mail adrese kupaca u svrhu kasnijeg marketinga poput slanja newslettera, Organizator je dužan od kupca dobiti eksplicitnu privolu za korištenje E-maila u tu svrhu. Privolu je moguće ubaciti u proces kupovinu pomoću dodatnog polja tipa "Kućica za odabir (checkbox)", naziva npr. "Želim primati e-mail newsletter od Organizatora s ponudom najnovijih događanja".
  Djeci do 16 godina starosti strogo je zabranjena upotreba sistema Entrio.
 • Kako bi bio usklađen s GDPR-om, poželjno je da Organizator ima na internetu objavljenu vlastitu Izjavu o zaštiti podataka, koju potom može ukomponirati u svoj Entrio događaj kao dodatno polje tipa "Kućica za odabir (checkbox)", naziva npr. "Slažem se i prihvaćam Organizatovoru Izjavu o zaštiti podataka."
 • Za obradu podataka koje traži organizator događaja u svrhu organizacije, isključivo je odgovoran sam Organizator događaja
 • Nepridržavanje Ugovora ili ovih pravila povlači obvezu prijave povrede osobnih podatak prema nadležnom regulatornom tijelu od strane Entria